دستگاه حدیده

حدیده برقی ۲ اینچ نک

حدیده برقی ۲ اینچ نک

حدیده برقی ۳ اینچ نک

حدیده برقی ۳ اینچ نک

حدیده برقی ۴ اینچ نک

حدیده برقی ۴ اینچ نک

حدیده، دستگاهی است که برای رزوه کردن قسمت خارجی یک شفت استفاده می شود. در زمان کار با این ابزار، آن را بر روی قطعه مورد نظر حرکت می دهند. با پیش رفتن حدیده، پیچ به وسیله دندانه های حدیده تراشیده می شود. از حدیده جهت دنده زدن انواع لوله های گالوانیزه و فولادی استفاده می شود. حدیده، در صنایع تولید مصنوعات فلزی، خودروسازی، ساخت و ساز صنعتی و حتی تعمیرات ناوگان حمل و نقل و ... کاربرد دارد.