ریل برقی جرثقیل

ریل برقی جرثقیل نیم تن محک مدل TD-0.5

ریل برقی جرثقیل نیم تن محک مدل TD-0.5

ریل برقی جرثقیل ا تن محک مدل TD-۱.۰

ریل برقی جرثقیل ا تن محک مدل TD-۱.۰

ریل برقی جرثقیل، یکی از تجهیزات کارگاهی می باشد که برای نصب جرثقیل های تکفاز بر روی تیر آهن های H و حرکت در طول تیر آهن مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد آن برای جابجایی افقی بار است.  قابلیت بار کشی تا ۱۰۰۰ کیلوگرم در حرکت افقی، داشتن گیربکس پرقدرت فلزی، قابلیت حرکت افقی بر روی تیر آهن از مزایای ریل برقی می باشد.