کمپرسور هوا ۸۰ لیتری رونیکس مدل ۸۰۱۰

کمپرسور هوا ۸۰ لیتری رونیکس مدل ۸۰۱۰

کمپرسور هوا ۱۰ لیتری هیوندای مدل AC-۱۰۱۰

کمپرسور هوا ۱۰ لیتری هیوندای مدل AC-۱۰۱۰

کمپرسور هوا ۲۵ لیتری رونیکس مدل ۲۵۱۰

کمپرسور هوا ۲۵ لیتری رونیکس مدل ۲۵۱۰

کمپرسور هوا ۵۰ لیتری رونیکس ۵۰۱۰

کمپرسور هوا ۵۰ لیتری رونیکس ۵۰۱۰

کمپرسور هوا ۲۴ لیتری کنزاکس مدل KAC ۱۲۴

کمپرسور هوا ۲۴ لیتری کنزاکس مدل KAC ۱۲۴

کمپرسور هوا 50 لیتری نک مدل 250AC

کمپرسور هوا 50 لیتری نک مدل 250AC

کمپرسور هوا ۲۴ لیتری نک مدل ۲۲۴AC

کمپرسور هوا ۲۴ لیتری نک مدل ۲۲۴AC

کمپرسور هوا ۱۰ لیتری اکتیو مدل AC-۱۱۱۰

کمپرسور هوا ۱۰ لیتری اکتیو مدل AC-۱۱۱۰

کمپرسور هوا ۸۰ لیتری اکتیو مدل AC-۱۰۸۰

کمپرسور هوا ۸۰ لیتری اکتیو مدل AC-۱۰۸۰

کمپرسور هوا ۵۰ لیتری بی صدا کنزاکس مدل KACS-۱۵۰

کمپرسور هوا ۵۰ لیتری بی صدا کنزاکس مدل KACS-۱۵۰

کمپرسور هوا ۲۵۰ لیتری محک مدل AP-۲۵۲

کمپرسور هوا ۲۵۰ لیتری محک مدل AP-۲۵۲

کمپرسور ۱۰ لیتری رونیکس مدل ۱۰۱۰

کمپرسور ۱۰ لیتری رونیکس مدل ۱۰۱۰

کمپرسور هوا 10 لیتری بی صدا هیوندای مدل ac-1075

کمپرسور هوا 10 لیتری بی صدا هیوندای مدل ac-1075

کمپرسور هوا 50 لیتری اکتیو مدل AC-1050

کمپرسور هوا 50 لیتری اکتیو مدل AC-1050

کمپرسور فندکی 2 سیلندر هیوسان مدل S2012

کمپرسور فندکی 2 سیلندر هیوسان مدل S2012

کمپرسور هوا 50 لیتری کنزاکس

کمپرسور هوا 50 لیتری کنزاکس

کمپرسور هوا 80 لیتری اکتیو مدل AC-1280

کمپرسور هوا 80 لیتری اکتیو مدل AC-1280

کمپرسور هوا 25 لیتری هیوندای مدل AC-2425

کمپرسور هوا 25 لیتری هیوندای مدل AC-2425

کمپرسور هوا 24 لیتری اکتیو مدل AC-1024

کمپرسور هوا 24 لیتری اکتیو مدل AC-1024

کمپرسور گاز (gas compressor) یک دستگاه مکانیکی است که فشار گاز را افزایش و حجم آن را کاهش می‌دهد. کمپرسور هوا (air compressor) نوع خاصی از کمپرسور گاز است. کمپرسورها شبیه به پمپ‌ها (pumps) هستند، هردو فشار سیال را افزایش می‌دهند و هردو می‌توانند هوا را درون یک لوله جابه‌جا کنند. از آن‌جا که گازها تراکم‌ پذیر هستند، کمپرسور حجم گاز را نیز کاهش می‌دهد. مایعات نسبتا تراکم ناپذیر هستند و تنها اندکی فشرده می‌شوند، بنابراین کار اصلی یک پمپ فشار دادن و انتقال مایعات است.