نماشوی برقی بایرسان

نماشوی برقی بایرسان

نماشوی شارژی بایرسان

نماشوی شارژی بایرسان

نماشوی صنعتی، یکی از جدیدترین و کامل ترین دستگاه ها برای شستشوی نما و شیشه در ارتفاعات می باشد. این محصول با بهره بری از خواص آب خالص کیفیت شستشوی نما و شیشه را به شکل قابل توجهی افزایش می دهد و هر نوع آلودگی را از سطح پاک نموده و هیچ گونه لکی بر جای نمی گذارد. نماشوی صنعتی برای شستشوی شیشه و نمای ساختمان ها و آپارتمان های بلند کاربرد دارد.