کف شوی دستی شارژی کلین وک مدل B7501

کف شوی دستی شارژی کلین وک مدل B7501

کف شوی کلین فیکس مدل RA 505 IBC

کف شوی کلین فیکس مدل RA 505 IBC

کف شوی مینی شارژی کلین وک مدل BSC42

کف شوی مینی شارژی کلین وک مدل BSC42

کف شوی و فرش شوی آنا مدل G838

کف شوی و فرش شوی آنا مدل G838

دستگاه کف شوی، یک دستگاه مکانیزه برس زنی برای شستشوی سطح زمین است. این دستگاه در محیط های مختلف تجاری، اداری، آموزشی و صنعتی بعد از فرآیند نظافت اولیه به منظور شستن سطح و سپس خشک کردن آن کاربرد دارد. افزایش سرعت شستشو، افزایش کیفیت شستشو، کاهش زمان خشک شدن زمین، کاهش مصرف آب و مواد شوینده، افزایش صرفه اقتصادی، کاهش مزاحمت و آسیب برای افراد از مزایای استفاده از دستگاه کف شوی می باشد.