فنس و توری

سیم خاردار

سیم خاردار

توری مرغی فلزی

توری مرغی فلزی

توری حصاری

توری حصاری

توری مرغی کیلویی

توری مرغی کیلویی

سیم خاردار تبری  

سیم خاردار تبری  

سیم خاردار خطی و سوزنی         

سیم خاردار خطی و سوزنی        

فنس های توری یا فنس های حصاری یکی از پر کاربرد ترین نوع فنس ها به شمار می آیند. این توری ها، مفتول (سیم) های در هم تنیده شده ایی هستند که به عنوان فنس یا حصار کش برای محصور کردن یک منطقه استفاده می شوند. از توری های فلزی در ساخت تشک های طبی و تخت خواب استفاده فراوان می شود، همچنین برای ساخت دستگاه های صنعتی مانند گندم پوست کن و کمباین نیز کاربرد دارد.