پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP5

پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP5

پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP36

پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP36

پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP35

پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP35

پرشر سوئیچ دانفوس مدل MP55

پرشر سوئیچ دانفوس مدل MP55

پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP36

پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP36

سوئیچ‌ کنترلی یا لول سوئیچ‌، جهت اطلاع از میزان سطح و انجام اعمال کنترلی به کار می‌روند. این ابزارها در صورت رسیدن میزان لول یا سطح به مقادیر مورد نیاز، سوئیچ می‌ دهند. دارای انواع شناور،لرزشی، الترسونیک، پره‌ای، مغناطیسی، راداری، خازنی، مکانیکی، دیافراگمی و  هسته‌ای می باشند. از سوئیچ های کنترلی در سنجش ارتفاع سیالات مختلف مانند بنزین، مخازن آب، سیلو ها، مایعات و جامدات در صنایع متعددی مانند : صنایع غذایی، صنایع دارویی، آب و فاضلاب، نفت و گاز، فولاد و سیمان و … استفاده می گردد.