هواساز

هواساز کیان مبتکر پارس مدل KCH.050A1

هواساز کیان مبتکر پارس مدل KCH.050A1

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-15000

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-15000

هواساز کیان مبتکر پارس مدل KCH.060A1

هواساز کیان مبتکر پارس مدل KCH.060A1

هواساز کیان مبتکر پارس مدل KCH080A1

هواساز کیان مبتکر پارس مدل KCH080A1

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-2500

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-2500

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-17500

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-17500

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-30000

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-30000

هواساز کیان مبتکر پارس مدل KCH.040A1

هواساز کیان مبتکر پارس مدل KCH.040A1

هواساز کیان مبتکر پارس مدل KCH100A1

هواساز کیان مبتکر پارس مدل KCH100A1

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-20000

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-20000

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-12500

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-12500

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-1000

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-1000

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-3500

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-3500

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-25000

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-25000

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-5000

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-5000

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-7000

هواساز تهویه ساز مدل TAHU-7000

هواساز کیان مبتکر پارس مدل KCH070A1

هواساز کیان مبتکر پارس مدل KCH070A1

هواساز، یک دستگاه تهویه مطبوع کامل است که از آن برای گرمایش، سرمایش، رطوبت‌زنی، رطوبت‌گیری، ضد عفونی کردن، تأمین هوای تازه و فیلتراسیون هوا استفاده می‌ شود. بهبود خنک کنندگی فضاهای بزرگ، تصفیه هوا از هر نوع آلودگی در مراکز مختلف صنعتی، مناسب پاساژها و مراکز تجاری، هواسازی عمودی برای محیط های متحرک، تنظیم رطوبت و دمادر سالن های بزرگ، انتقال آلودگی به بیرون، مکندگی قوی برای کلیه مراکز و سالن های اجتماعات و صنعتی و ... از مزایای استفاده از دستگاه هواساز می باشد.