منبع دوجداره

منبع دوجداره آب گرم افقي 300 لیتری دماتجهیز

منبع دوجداره آب گرم افقي 300 لیتری دماتجهیز

منبع دوجداره آب گرم افقي 500 لیتری دماتجهیز

منبع دوجداره آب گرم افقي 500 لیتری دماتجهیز

منبع دوجداره آب گرم افقي 1500 لیتری دماتجهیز

منبع دوجداره آب گرم افقي 1500 لیتری دماتجهیز

منبع دوجداره آب گرم افقی 400 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 400 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 800 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 800 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 300 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 300 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 1500 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 1500 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 500 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 500 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 1000 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 1000 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 600 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 600 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقي 800 لیتری دماتجهیز

منبع دوجداره آب گرم افقي 800 لیتری دماتجهیز

منبع دوجداره آب گرم افقي 400 لیتری دماتجهیز

منبع دوجداره آب گرم افقي 400 لیتری دماتجهیز

منبع دوجداره آب گرم افقي 600 لیتری دماتجهیز

منبع دوجداره آب گرم افقي 600 لیتری دماتجهیز

منبع دوجداره آب گرم افقي 1000 لیتری دماتجهیز

منبع دوجداره آب گرم افقي 1000 لیتری دماتجهیز

منبع دوجداره یک آبگرمکن غیر مستقیم جهت تامین آب گرم مصرفی بهداشتی می باشد. در ساختمانهایی که موتورخانه مرکزی دارند برای تامین آب گرم لزوما از آن استفاده می کنند. منبع دوجداره با ایجاد شرایط تبادل حرارتی به صورت غیر مستقیم بین آب سیستم موتورخانه و آب مصرفی سبب افزایش دمای آب مصرفی می شود. از جنس گالوانیزه ساخته شده تا در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاومت بیشتری داشته باشد. مقرون به صرفه و ارزان قیمت است و بدلیل ساختار دو لایه و عدم نیاز به پمپ برگشت، عملا افت فشار نخواهد داشت همچنین در هنگام استفاده از منابع دوجداره در یک سیستم گرمایش، نیازی به نصب پمپ سیرکولاتور جهت برگشت آبگرم مصرف نشده در واحدها نمی باشد.