مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل حرارتی صفحه ای ترموباکس مدل DHW2

مبدل حرارتی صفحه ای ترموباکس مدل DHW2

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-120

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-120

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-60

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-60

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CBH16-35H

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CBH16-35H

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB14-40

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB14-40

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-250

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-250

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-900

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-900

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-1500

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-1500

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-50

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-50

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل BP10-20

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل BP10-20

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB14-42

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB14-42

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-200

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-200

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-80

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-80

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB14-36

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB14-36

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-400

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-400

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB27-28

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB27-28

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-1800

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-1800

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CBH16-25H

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CBH16-25H

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-350

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-350

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-600

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-600

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-500

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-500

مبدل حرارتی صفحه ای ترموباکس مدل DHW1

مبدل حرارتی صفحه ای ترموباکس مدل DHW1

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-300

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-300

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-40

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-40

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-750

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-750

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB27-34

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB27-34

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-1200

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-1200

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB27-24

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB27-24

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-150

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-150

مبدل حرارتی صفحه ای، نوعی از مبدل حرارتی است که عموما از تعداد زیادی صفحات چیندار از جنس فولاد ضد زنگ تشکیل شده است. این صفحات توسط واشرهای پلیمری از هم جدا گشته اند و درون یک قاب فولادی قرار گرفته اند. این مبدل، موجب تبادل حرارت بالا بین سیال گرم و سرد می‌ شود. اجزای اصلی تشکیل دهنده­­­ مبدل حرارتی صفحه ای شامل قاب، صفحات و واشرها می باشد. استفاده از مبدل حرارتی صفحه ای در ساختمانهایی که امکان جا به جایی منابع با حجم بالا و یا امکان ساختن منبع ذخیره آب گرم مصرفی در محل را ندارند گزینه بسیار مناسبی است. این مبدل ها در صنایع مختلف از جمله تهویه مطبوع، خودرو، نفت و گاز و ... مورد استفاده قرار می‌ گیرند.