مبدل حرارتی

مبدل حرارتی پوسته و لوله

مبدل حرارتی پوسته و لوله

مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB14-40

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB14-40

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-250

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-250

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-120

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-120

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-50

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-50

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-60

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-60

مبدل حرارتی پوسته و لوله آکوامارین مدل PHE200

مبدل حرارتی پوسته و لوله آکوامارین مدل PHE200

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-900

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-900

مبدل حرارتی پوسته و لوله آکوامارین مدل PHE160

مبدل حرارتی پوسته و لوله آکوامارین مدل PHE160

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-1500

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-1500

مبدل حرارتی پوسته و لوله آکوامارین مدل PHE35

مبدل حرارتی پوسته و لوله آکوامارین مدل PHE35

مبدل حرارتی صفحه ای ترموباکس مدل DHW2

مبدل حرارتی صفحه ای ترموباکس مدل DHW2

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-200

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-200

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-400

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-400

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-80

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-80

مبدل حرارتی پوسته و لوله آکوامارین مدل PHE50

مبدل حرارتی پوسته و لوله آکوامارین مدل PHE50

مبدل حرارتی پوسته و لوله ایمکس مدل HE۶۰

مبدل حرارتی پوسته و لوله ایمکس مدل HE۶۰

مبدل حرارتی پوسته و لوله ایمکس مدل HE75

مبدل حرارتی پوسته و لوله ایمکس مدل HE75

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CBH16-35H

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CBH16-35H

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB14-42

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB14-42

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل BP10-20

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل BP10-20

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB14-36

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB14-36

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB27-28

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB27-28

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-1800

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-1800

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CBH16-25H

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CBH16-25H

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-350

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-350

مبدل حرارتی پوسته و لوله ایمکس مدل HE۱۲۰

مبدل حرارتی پوسته و لوله ایمکس مدل HE۱۲۰

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-600

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-600

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-500

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-500

مبدل حرارتی صفحه ای ترموباکس مدل DHW1

مبدل حرارتی صفحه ای ترموباکس مدل DHW1

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-300

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-300

مبدل حرارتی، وسیله‌ای است که جهت انتقال حرارت مؤثر و بهینه بین دو سیال استفاده می‌ شود. سیال‌ ها می‌ توانند مایع یا گاز باشند. این مبدل در صنایعی مانند خودرو سازی، صنایع غذایی، پالایشگاه‌ ها، تبرید، برودت، برج‌ های خنک‌ کننده، بخار ساز‌های هسته‌ای، تهویه مطبوع، نفت و گاز، و غیره کاربرد دارد. نصب و نگهداری آسان، وجود تنوع در طراحی صفحات و چیدمان شیارها و سایز و زوایا، شست شو و تعمیر آسان، ضریب انتقال حرارت بالا، و ... از مزایای استفاده از مبدل حرارتی می باشد.