پمپ سیرکولاتور

پمپ سیرکولاتور اتاترم آزاد البرز مدل ۲۰-۵۰

پمپ سیرکولاتور اتاترم آزاد البرز مدل ۲۰-۵۰

پمپ سیرکولاتور آزاد البرز مدل ۲AA

پمپ سیرکولاتور آزاد البرز مدل ۲AA

پمپ سیرکولاتور لئو مدل LRP 15-60/130

پمپ سیرکولاتور لئو مدل LRP 15-60/130

پمپ سیرکولاتور لئو مدل LRP40-80F/250

پمپ سیرکولاتور لئو مدل LRP40-80F/250

پمپ سیرکولاتور۲ اینچ آزاد البرز مدل A6

پمپ سیرکولاتور۲ اینچ آزاد البرز مدل A6

پمپ سیرکولاتور اتاترم آزاد البرز مدل ۲۰-۶۵

پمپ سیرکولاتور اتاترم آزاد البرز مدل ۲۰-۶۵

پمپ سیرکولاتور گراندفوس مدل UPS 25-80

پمپ سیرکولاتور گراندفوس مدل UPS 25-80

پمپ سیرکولاتور ۱ اینچ آزاد البرز مدل S100

پمپ سیرکولاتور ۱ اینچ آزاد البرز مدل S100

پمپ سیرکولاتور 1/4 1 اینچ لئو مدل LRP36-80F/200

پمپ سیرکولاتور 1/4 1 اینچ لئو مدل LRP36-80F/200

پمپ سیرکولاتور لئو مدل LRP 32-60/180

پمپ سیرکولاتور لئو مدل LRP 32-60/180

پمپ سیرکولاتور، جهت گردش آب در سیستم گرمایش و یا سرمایش مورد استفاده قرار می گیرد. این پمپ امکان تبادل انرژی و گرما توسط دستگاه های پخش کننده مانند رادیاتور، فن کوئل، مبدل صفحه ای و... و تجهیزات مولد انرژی مانند چیلر، دیگ بخار، دیگ آب گرم و ... را فراهم می کند و شامل دو دسته ی زمینی و خطی می باشد. سیرکولاتر در حین کار بسیار کم صدا است و نصب آسانی دارد و هزینه نگه داری آن پایین است و بیشتر در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.