پمپ آب جتی یک اسب ارتفاع بالا لئو مدل AJM75H

پمپ آب جتی یک اسب ارتفاع بالا لئو مدل AJM75H

پمپ آب جتی یک اسب تکفاز تک پروانه ابارا مدل AGA1.00ML Economy

پمپ آب جتی یک اسب تکفاز تک پروانه ابارا مدل AGA1.00ML Economy

پمپ آب جتی یک اسب تکفاز ابارا مدل AGA 1.00 ML

پمپ آب جتی یک اسب تکفاز ابارا مدل AGA 1.00 ML

پمپ آب جتی یک اسب تکفاز آبارا مدل AGA 1.00M-economy

پمپ آب جتی یک اسب تکفاز آبارا مدل AGA 1.00M-economy

پمپ آب جتی یک اسب تکفاز آبارا مدل AGA 1.00M-Local

پمپ آب جتی یک اسب تکفاز آبارا مدل AGA 1.00M-Local

پمپ آب جتی یک اسب تکفاز اسپرونی مدل CAM100

پمپ آب جتی یک اسب تکفاز اسپرونی مدل CAM100

پمپ آب جتی یک اسب ارس مدل CAM100/00 و CAM100/01

پمپ آب جتی یک اسب ارس مدل CAM100/00 و CAM100/01

پمپ آب جتی یک اسب ابارا مدل AGA 100ML

پمپ آب جتی یک اسب ابارا مدل AGA 100ML

پمپ آب جتی یک اسب ارس مدل CAM100/00

پمپ آب جتی یک اسب ارس مدل CAM100/00

پمپ آب جتی 4 اسب آکوا استرانگ مدل EST32-160/30

پمپ آب جتی 4 اسب آکوا استرانگ مدل EST32-160/30

پمپ آب جتی 7.5 اسب آکوا استرانگ مدل EST50-160/55

پمپ آب جتی 7.5 اسب آکوا استرانگ مدل EST50-160/55

پمپ آب جتی 15 اسب آکوا استرانگ مدل EST65-160/110

پمپ آب جتی 15 اسب آکوا استرانگ مدل EST65-160/110

پمپ آب جتی 10 اسب آکوا استرانگ مدل EST50-160/75

پمپ آب جتی 10 اسب آکوا استرانگ مدل EST50-160/75

پمپ آب جتی یک اسب ابارا مدل AGA 100M

پمپ آب جتی یک اسب ابارا مدل AGA 100M

پمپ آب جتی 5.5 اسب آکوا استرانگ مدل EST40-160/40

پمپ آب جتی 5.5 اسب آکوا استرانگ مدل EST40-160/40

پمپ آب جتی یک اسب ابارا مدل AGA 100ML ECONOMY

پمپ آب جتی یک اسب ابارا مدل AGA 100ML ECONOMY

پمپ آب جتی یک نوع پمپ آب اختصاصی است که جریان انتقال آب را به صورت تحت فشار در آورده و می تواند آن را به هرجایی که مورد نظرتان باشد پمپ و ارسال کند. این سری از پمپ ها به دلیل عملکرد چند منظوره و با کارایی بالای خود بسیار محبوب هستند. برنامه های کاربردی معمول آنها شامل تامین آب خانگی از یک سیستم محرک، منبع آب باز یا از یک چاه است.