پمپ آب خانگی ورتکس مدل CB25/160C

پمپ آب خانگی ورتکس مدل CB25/160C

پمپ آب خانگی استریم مدل SJET100B

پمپ آب خانگی استریم مدل SJET100B

پمپ آب خانگی هاچاسو مدل VPM80

پمپ آب خانگی هاچاسو مدل VPM80

پمپ آب خانگی وایز مدل WKP60-1

پمپ آب خانگی وایز مدل WKP60-1

پمپ آب خانگی هاچاسو مدل VPM60

پمپ آب خانگی هاچاسو مدل VPM60

پمپ آب خانگی استریم مدل SDB60

پمپ آب خانگی استریم مدل SDB60

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل PM۴۵

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل PM۴۵

پمپ آب خانگی در اپ مدل QB70

پمپ آب خانگی در اپ مدل QB70

پمپ آب خانگی در اپ مدل QB80

پمپ آب خانگی در اپ مدل QB80

پمپ آب خانگی در اپ مدل PM16

پمپ آب خانگی در اپ مدل PM16

پمپ آب خانگی در اپ مدل QB60

پمپ آب خانگی در اپ مدل QB60

پمپ آب خانگی در اپ مدل QB90

پمپ آب خانگی در اپ مدل QB90

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMC300TL

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMC300TL

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMC200ML

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMC200ML

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CAB

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CAB

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMB100ML

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMB100ML

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CB

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CB

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM100/00

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM100/00

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMR100M

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMR100M

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CAM 100/00

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CAM 100/00

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMD200TL

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMD200TL

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل PM80

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل PM80

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل PM

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل PM

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CB160/01

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CB160/01

پمپ آب خانگی ارس مدل CB210/00

پمپ آب خانگی ارس مدل CB210/00

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA300ML

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA300ML

پمپ آب خانگی ویستولا مدل VMP3-80

پمپ آب خانگی ویستولا مدل VMP3-80

پمپ آب خانگی ارس مدل PM16

پمپ آب خانگی ارس مدل PM16

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA150M

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA150M

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM

پمپ آب، دستگاهی مکانیکی است که وظیفه انتقال، افزایش و تقویت فشار آب را دارد. پمپ های آب به طور معمول دارای کاربردهای مسکونی (ساختمانی)، باغبانی، کشاورزی، صنعتی و حتی در آتش نشانی برای مقابله با حریق هستند. شامل انواع پمپ های سانتریفیوژ، پمپ های جریان محوری، بوستر پمپ ها، پمپ های سیرکولاتور، پمپ های آب سرد، پمپ های مکش از ته می باشند. تحمل دماهای بسیار پائین برای کاربردهای خاص، اشغال فضای کم، پمپاژ مایع از فواصل دور، مناسب برای مایعات با ویسکوزیته پایین و جریان بالا، از مزایای انواع پمپ آب می باشد.