پمپ

پمپ آب

پمپ آب

پمپ کفکش

پمپ کفکش

پمپ سانتریفیوژ

پمپ سانتریفیوژ

پمپ بشقابی

پمپ بشقابی

پمپ جتی

پمپ جتی

2+

دسته بندی دیگر

پمپ سیرکولاتور

پمپ سیرکولاتور

بوستر پمپ

بوستر پمپ

بوستر پمپ متغیر 8 اسب گراندفوس مدل CR10-9

بوستر پمپ متغیر 8 اسب گراندفوس مدل CR10-9

پمپ آب خانگی ارس مدل CB160/01

پمپ آب خانگی ارس مدل CB160/01

پمپ آب خانگی ابارا مدل PRA100ML

پمپ آب خانگی ابارا مدل PRA100ML

پمپ سیرکولاتور اتاترم آزاد البرز مدل ۲۰-۵۰

پمپ سیرکولاتور اتاترم آزاد البرز مدل ۲۰-۵۰

پمپ آب خانگی در اپ مدل QB70

پمپ آب خانگی در اپ مدل QB70

پمپ آب خانگی ویستولا مدل VSM2-55

پمپ آب خانگی ویستولا مدل VSM2-55

پمپ سیرکولاتور آزاد البرز مدل ۲AA

پمپ سیرکولاتور آزاد البرز مدل ۲AA

پمپ آب خانگی ارس مدل CB210/01

پمپ آب خانگی ارس مدل CB210/01

پمپ آب خانگی ارس مدل PM45

پمپ آب خانگی ارس مدل PM45

پمپ آب خانگی وایز مدل WKP60-1

پمپ آب خانگی وایز مدل WKP60-1

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA300TL

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA300TL

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMD300TL

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMD300TL

پمپ آب بشقابی ارس مدل CM100/01

پمپ آب بشقابی ارس مدل CM100/01

پمپ آب خانگی ویستولا مدل VSP70

پمپ آب خانگی ویستولا مدل VSP70

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA550TL

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA550TL

پمپ آب خانگی ارس مدل PM16

پمپ آب خانگی ارس مدل PM16

پمپ آب خانگی ویستولا مدل VS60

پمپ آب خانگی ویستولا مدل VS60

پمپ آب خانگی ویستولا مدل VSM2-52

پمپ آب خانگی ویستولا مدل VSM2-52

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA1000TL

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA1000TL

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA400TL

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA400TL

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMC100ML

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMC100ML

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA300ML

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA300ML

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMC300ML

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMC300ML

پمپ آب خانگی ویستولا مدل VSP60

پمپ آب خانگی ویستولا مدل VSP60

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMB200ML

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMB200ML

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA200ML

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA200ML

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA100ML

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA100ML

پمپ آب خانگی ویستولا مدل VMP3-60

پمپ آب خانگی ویستولا مدل VMP3-60

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMB200TL

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMB200TL

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA750TL

پمپ آب خانگی ابارا مدل CDA750TL

 پمپ، وسیله‌ای است که به روش مکانیکی، مایعات را جابجا می‌ کند. پمپ‌ ها کاربرد های فراوانی در صنعت و حتی در وسایل نقلیه دارند. مانند پمپ بنزین یا پمپ آب خودرو. از پمپ ها برای پر کردن حوضچه‌ های تعمیر کشتی، باد کردن چرخ دوچرخه، موتور سیکلت یا تایر خودرو، انتقال آب یا سوخت از مخزنی (مانند چاه آب) به مخزن‌ های دیگر و ... استفاده می شود.