تسریع کننده بتن (ضد یخ)

تسریع کننده بتن (ضد یخ)

تسریع کننده بتن مسلح ضد یخ ممتاز SZ100

تسریع کننده بتن مسلح ضد یخ ممتاز SZ100

ضدیخ بتن یا شتاب دهنده هیدراتاسیون در زمان بتن ریزی درهوای سرد کاربرد فراوان و مقرون به صرفه ای دارد. ضد یخ بتن در واقع نوعی افزودنی بتن زود گیر کننده  براساس مواد نیتروژنی فاقد کلراید است. به همین دلیل ازکاربردهای آن میتوان در بتن سازی های مسلح وغیر مسلح نام برد. بتن با توجه به ویژگی هایش دارای کیفیت مقاومت مناسبی در برابرسرما است اما با این همه باز امکان یخ زدگی بتن وجود دارد. در بیان این اتفاق لازم به توضیح  است که مدت زمان لازم برای گیرش اولیه بتن بسته به نوع بتن  تقریبا 12 ساعت می باشد و هرچه دمای هوا پایین تراین مدت زمان طولانی تر و امکان یخ زدگی بتن بیشتر فراهم می گردد ، لذا استفاده از ضد یخ بتن با مکانیزم شتاب دهندگی بتن درفرایند هیدراتاسیون علاوه برکاهش زمان گیرش بتن به 4تا 5 ساعت، برای جلوگیری از رخداد یخ زدگی بتن بسیار مفید است.