انجمن تولید کنندگان رنگ و رزین ایران

انتخاب نشده

در سال 1349، هشت شركت بزرگ توليد كننده رنگ كشور گرد هم جمع شدند تا با تشكيل يك مجمع صنفي جهت بهبود وضعيت رنگ كشور و رفع مشكلات مشترك خود اقدام نمايند. اين مجمع «سنديكاي صاحبان صنعت رنگسازي ايران» نام گرفت و تحت پوشش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران قرار داشت . شركتهاي پيشگام عضو سنديكا شامل رنگسازي ايران ، پلاسكار، شمس ، رنگين ، پارس سادولين ، هاويلوكس ، ديروپ ايران و پامچال بودند و اولين جلسه مجمع عمومي سنديكا در اول اسفندماه همان سال برگزار گرديد. در سال 1359 نام سنديكا به «سنديكاي توليد كنندگان رنگ ايران» تغيير يافت . در طول جنگ تحميلي ، با وجود مشكلاتي كه توليد كنندگان رنگ در زمينه تأمين مواد اوليه داشتند ، توزيع رنگ به صورت سهميه بندي و تحت نظارت وزارت بازرگاني و وزارت صنايع قرار گرفت و در طي اين دوران سنديكا توانست با توليد و توزيع مناسب رنگ، نقش مؤثري در ترميم و بازسازي خسارات وارده از جنگ ايفا نمايد . در سال 1373 به دنبال تغييراتي كه طبق ماده 131 قانون كار براي ايجاد تشكل هاي صنعتي بوجود آمد، مقرر گرديد به جاي سنديكاهاي كارفرمائي ، انجمن‌هاي صنفي تشكيل و فعال شود. و لذا نام سنديكا به «انجمن صنفي توليدكنندگان رنگ و رزين ايران » تغيير يافت و اين نام در وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت رسيد. امروز انجمن توليدكنندگان رنگ و رزين ايران با 40عضو كه شامل شركت‌هاي بزرگ توليد كننده رنگ و رزين كشور مي‌باشند، فعال بوده و به وظايف قانوني خود طبق اساسنامه مصوب ادامه مي دهد

امتیاز و دیدگاه کاربران
افزودن دیدگاه
0 | از مجموع 0 امتیاز

برای درج دیدگاه ابتدا باید وارد شوید