انجمن مواد پر انرژی ایران

انجمن ها

انجمن علمی مواد پرانرژی در سال 1382 با همکاری متخصصین خبره و اساتید دانشگاه ها در حوزه مواد پرانرژی و به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص در زمینه مواد پرانرژی و بهبود بخشیدن به امور آموزش و پژوهش در زمینه های مربوطه و برای دسترسی به اهداف ذیل تشکیل گردید: تقویت هرچه بیشتر انگیزه علمی و روحیه تحقیقاتی و تعامل علمی در اعضاء انجمن و کمک به اعضاء در زمینه ارتقاء و به روز رساندن بنیه علمی – تخصصی نزدیکی و تعامل هرچه بیشتر بین مراکز مرتبط با مواد پرانرژی و تسهیل و افزایش سطح ارتباطات و تعامل های علمی اعضاء با سایر مراکز و موسسات علمی و اطلاع سانی داخل و خارج کشور ارائه مشورت و تعامل هرچه بیشتر بین مراکز مرتبط با مواد پرانرژی و تسهیل و افزایش سطح ارتباطات و تعامل های علمی اعضاء با سایر مراکز و موسسات علمی و اطلاع رسانی داخل و خارج کشور ارائه مشورت به مسئولین ذی ربط به ویژه در زمینه ترسیم خط مشی های مطلوب، هدف گذاری چالشی و اتخاذ راهبردهای مناسب در جهت ایجاد مزیت های راهبردی و نیل به خودکفایی در هر یک از صنایع مربوط برحسب پیشنهاد آنها ...

امتیاز و دیدگاه کاربران
افزودن دیدگاه
0 | از مجموع 0 امتیاز

برای درج دیدگاه ابتدا باید وارد شوید