انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

انجمن ها

انجمن ایرانی ژئومورفولوژی انجمنی علمی است که از سال ۱۳۸۸ تحت نظر دفتر انجمن‌های علمی ایران وابسته به معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فنی دانش ژئومورفولوژی فعالیت می‌کند. طبق اساسنامه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، هدف اصلی این انجمن گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی دانش ژئومورفولوژی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های ژئومورفولوژی می‌باشد

امتیاز و دیدگاه کاربران
افزودن دیدگاه
0 | از مجموع 0 امتیاز

برای درج دیدگاه ابتدا باید وارد شوید