انجمن انجمن مدیریت پروژه ایران

انجمن ها

انجمن مدیریت پروژه ایران یک انجمن علمی زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری است که با هدف بنیادی ارتقاء دانش مدیریت پروژه با رئوس زیر در کشور ایجاد شده است: -گسترش و پیشرفت دانش مدیریت پروژه و بومی سازی آن - ارتقاء جایگاه مدیریت پروژه در نظام اجرایی کشور - رشد مهارتهای مدیران پروژه - توسعه، ترویج، آموزش، پژوهش و مشاوره مدیریت پروژه

امتیاز و دیدگاه کاربران
افزودن دیدگاه
0 | از مجموع 0 امتیاز

برای درج دیدگاه ابتدا باید وارد شوید