مهندسین مشاور هرم پی

مشاوره و نظارت

مهندسین مشاور هرم پی از سال 1368 توسط «دکتر محمدمهدی محمودی» با عنوان مجموعه «محمودی و همکاران» شروع به کار و در سال 1373 با عنوان کنونی «مهندسین مشاور هرم پی» با شماره 111142 به ثبت رسیده و فعالیت رسمی خود را به عنوان یکی از مشاورین مورد تائید سازمان برنامه و بودجه وقت «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» آغاز نمود. این مهندسین مشاور با تعریف و تدوین روشن فعالیت های منظم درون سازمانی و از طریق ایجاد و افزایش سطح مشارکت و بهره گیری از تجربیات و تخصص نیروی انسانی و فن آوری های نوین در طراحی مهندسی تمامی سعی و تلاش خود را در ارائه خدماتی صحیح، جامع و به موقع، به منظور جلب و افزایش رضایت کارفرمایان، معطوف نموده است. تنوع و وسعت پروژه های انجام یافته در زمینه های طراحی مراحل اول و دوم، فضاهای آموزشی، فرهنگی، تجاری، سایت های اراضی پشتیبانی و صنعتی و تدوین ضوابط و طرح توسعه، فضاهای اداری و مبلمان و همچنین نظارت بر اجرای پروژه های فوق بیانگر توانایی های گسترده این مشاور در انجام خدمات است. همچنین پرداختن به مقتضیات ویژه هر پروژه با توجه به فرهنگ معماری کشور، ملاحظات اقلیمی و زیست محیطی در کنار فناوری های روز و توان مهندسی نوین از اولویت های اصلی این مهندسین در ارائه خدمات مشاوره می باشد.

امتیاز و دیدگاه کاربران
افزودن دیدگاه
0 | از مجموع 0 امتیاز

برای درج دیدگاه ابتدا باید وارد شوید