انجمن انجمن زمین شناسی ایران

انجمن ها

انجمن زمین شناسی ایران به منظورگسترش و پیشبرد و ارتقاء علوم زمین و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط تشکیل گردیده است. از دیگر اهداف این سازمان می توان به موارد زیر اشاره کرد: برنامه ریزی آموزشی برای رشد علوم زمین در کشور و معرفی نقش دانش زمین در جامعه ایجاد گروهای مختلف از جمله شاخه دانشجویی انجمن زمین شناسی ایران، شاخه زنان انجمن زمین شناسی ایران، شاخه دبیران انجمن زمین شناسی ایران، شاخه دانش آموزی وحدت بخشی و قرار دادن انجمنهای علمی دانشجویی زیر یک پرچم ایجاد فضا و کمکهای مختلف برای منسجم کردن فعالیتهای مرتبط با علوم زمین برگزاری دوره های آموزشی و تورهای زمین شناسی و معرفی میراث زمین شناختی ایران ارتباط با انجمنهای زمین شناسی کشورهای منطقه و کشورهای مطرح در زمینه زمین شناسی

امتیاز و دیدگاه کاربران
افزودن دیدگاه
0 | از مجموع 0 امتیاز

برای درج دیدگاه ابتدا باید وارد شوید