شرکت پشم سنگ آریا

سرمایشی و گرمایشی

شرکت پشم سنگ آریا با گسترش صنایع در دهه های اخیر و با توجه به معضل مصرف بیش از اندازه سوخت های فسیلی و همچنین صرف بیش از شصت درصد درآمد سرآنه جوامع جهت تأمین انرژی مورد نیاز، موجبات تغییر در نحوه نگرش صنعت گران و صاحب نظران فراهم شده است. از این رو مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد حفظ محیط زیست و کاهش هزینه ها و همچنین جلوگیری از پایان یافتن سوخت های فسیلی از چالش های جهان امروز می باشد. لذا نقش عایق ها در کاهش و صرفه جویی منابع اهمیت قابل توجهی پیدا نموده است. عایق کاری و فرهنگ استفاده از عایق در کشور های پیشرفته جزء ملزومات طراحی محسوب می شود که این مهم در کشور ما و با فرهنگ سازی و انجام سیاست گذاری های اجرا شده توسط مدیران ارشد کشوری رشد چشم گیر و روز افزونی داشته است. در این بین پشم سنگ، به عنوان یکی از مرسوم ترین و پر کاربردترین انواع عایق در ساختمان و صنایع کشور محسوب می شود.

خدمات قابل ارائه

تولید کننده

امتیاز و دیدگاه کاربران
افزودن دیدگاه
0 | از مجموع 0 امتیاز

برای درج دیدگاه ابتدا باید وارد شوید