دسته: هویه

هویه، یک دستگاه الکترونیکی است که به وسیله آن می توان دو یا چند قطعه الکترونیکی را به هم متصل کرد. از هویه برای لحیم کاری قطعات الکترونیکی به وسیله حرارت بر روی برد (مدار چاپی) و مواد خاص استفاده می شود، دارای وزنی سبک و قابل حمل است و برای انواع مصارف عمومی کاربرد دارد، ولی بیشتر در انجام پروژه های الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

سازندگان حرفه ای
Logo
Shopping cart